การตลาดยุคใหม่เปลี่ยนชีวิตด้วยการตลาดออนไลน์ 4.0

ขอเชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมรับฟังสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การตลาดยุคใหม่เปลี่ยนชีวิตด้วยการตลาดออนไลน์ 4.0 ใน วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 ณ ห้อง ก.217 ในเวลา 09.00 น.- 11.30น. จัดโดยนักศึกษารายวิชาสัมมนา ปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ