กิจกรรม “เจริญจิตภาวนา เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ในโครงการ สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

กองกิจการนักศึกษา และ องค์การนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้จัดกิจกรรม “เจริญจิตภาวนา เข้าพรรษา เข้าถึงธรรม” ในโครงการ สืบสานประเพณีเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตลอดพรรษา และ นำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ลดความเครียด หรือช่วยผ่อนคลายทั้งกายและใจ รวมถึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและการการทำงาน
#องค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น#NorthernNTC#เด็กนอร์ทเด็กเหนือ#กองกิจการNorthernNTC#วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น