ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม อบรมให้ความรู้และทดสอบทางระบบออนไลน์ ในโครงการ สื่อสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกันยาเสพติดวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และ กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาของเครือข่ายพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ภาคเหนือตอนล่าง ขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม อบรมให้ความรู้และทดสอบทางระบบออนไลน์
ในโครงการ สื่อสร้างสรรค์ ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตติดในสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง
ประจำปีการศึกษา 2565
ทดสอบผ่าน 80% รับเกียรติบัตรออนไลน์ ฟรี
ได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ กันนะครับ 👇👇👇👇
https://forms.gle/qdEn69nG5wEJGR21A