ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์และอาจารย์ กองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น คว้ารางวัลทั้ง 2 ท่าน ในการประกวดคลิป TIKTOK ในหัวข้อ “โจ๋โชว์ดี” พาครอบครัวฉีดวัคซีน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

🎉🎊 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์และอาจารย์ กองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น คว้ารางวัลทั้ง 2 ท่าน
ในการประกวดคลิป TIKTOK ในหัวข้อ “โจ๋โชว์ดี” พาครอบครัวฉีดวัคซีน จาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
🏅รางวัลชนะเลิศ 1 ประเภทบุคลากรทางการแพทย์
นายเอพพจน์ เครือแก้ว นักศึกษา คณะสหเวชศาสตร์
🏅รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป
อาจารย์ ภัทรพล โพธิติชัย กองกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น