ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเนื้อทอง บุญเกิด (น้องสตางค์) ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 (3rd runner up) นการประกวด Miss Motor Show 2022

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเนื้อทอง บุญเกิด น้องสตางค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 (3rd runner up) ในการประกวด Miss Motor Show 2022
วันพุธ ที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยาน ริมแม่น้ำปิง จังหวัด กำแพงเพชร
โดยการประกวดมีวัตถุประสงค์ ในการคัดเลือกสาวงาม ผู้ที่เหมาะสมมีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีบุคลิกภาพดี และ กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ขอขอบคุณภาพจาก
Ratanon Nongluang (Design By TJ)

#เด็กนอร์ทเด็กเหนือ

#องค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

#กองกิจการNorthernNTC#NTC

#วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น