ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ปรางทอง เข้าร่วมรับโล่รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 65 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย)

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ปรางทอง นนทะการ อาจารย์ประจำคณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าร่วมรับโล่รางวัลเกียรติคุณ รางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 จาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับ สมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ(ประเทศไทย) ในพิธีมอบโล่รางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และ ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2565 วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ