ขอแสดงความยินดี น้องสตางค์ นักศึกษาสาขาการประถมศึกษา ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด นางนพมาศ ประจำปี พ.ศ. 2565 

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับนางสาว เนื้อทอง บุญเกิด น้องสตางค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวด นางนพมาศ ประจำปี พ.ศ. 2565 วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ในงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ หาดทรายแม่ปิง ตำบลป่ามะม่วง บริเวณหัวสะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก