คณะสาธารณสุขศาสตร์ศึกษาดูงาน

นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน ปี 4 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พร้อมด้วย อ.ธีรพัฒน์ อ.กัญญาภัค เดินทางไปศึกษาดูงาน ระบบการดำเนินงาน ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง อ.เมือง จ.ตาก