คลีนิกฟุตบอลขั้นพื้นฐานสำหรับเยาวชนจังหวัดตาก

วันที่ 26 มีนาคม 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย นำโดย อาจารย์ อาทิตย์ เข็มทอง อาจารย์ในสาขาฯ และ นักฟุตบอล จากสโมสรนอร์ทเทิร์นตากยูไนเต็ด เข้าให้บริการวิชาการ คลีนิกฟุตบอลขั้นพื้นฐาน สำหรับเยาวชนจังหวัดตาก ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน ตำบลแม่สลิด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ทักษะขั้นพื้นฐานในการเล่นกีฬาฟุตบอล