งานวันเด็กแห่งชาติ

วันเสาร์ ที่ 11 มกราคม 2563 ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำคณะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินเยี่ยมชมรถของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก ที่นำมาจัดแสดงในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ลานบริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช