จัดบูธนิทรรศการงาน open house

ภาพบรรยากาศวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเข้าร่วมกิจกรรมจัดบูธนิทรรศการงาน open house โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม