ดาวเหนือคลินิก

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดงานเปิดคลินิกการแพทย์แผนไทยภายใต้กำกับของคณะสาธารณสุขศาสตร์ “ดาวเหนือคลินิก” เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ทางเลือกแก่บุคคลในจังหวัดตากและใกล้เคียง รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยการจัดงานในครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กลุ่มผู้สูงอายุและเครือข่ายความร่วมมือ รวมทั้งสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในงานอย่างอบอุ่น กิจกรรมภายในงานมีความหลากหลาย อาทิ การตรวจสุขภาพและให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย (นวด ประคบ อบสมุนไพร) กิจกรรมบำบัดโรคแบบไทย การสาธิตการทำยาสมุนไพรไทย การสาธิตการทำอาหารและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ และนิทรรศการด้านการแพทย์แผนไทย ทั้งนี้กิจกรรมต่างๆได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก 

การจัดงานในครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้รับเกียรติจาก ดร. ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ผศ. ดร. ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดี และนายหิน สิทธิกัน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตากร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับผู้สนใจใช้บริการ ดาวเหนือคลินิก สามารถใช้บริการได้ทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. หรือสอบถามได้ที่ 055-517-488

ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น 055-517-488