ตรวจคัดกรองเชิงรุกนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก มีนโยบายให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทุกคน โดยใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมือง จึงได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุกขึ้น เพื่อสร้าง ความมั่นใจต่อผู้ปกครองและประชาชนที่เข้ารับบริการให้มีความมั่นใจต่อมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของวิทยาลันนอร์ทเทิร์น โดยผลตรวจออกมาพบว่า นักศึกษาและอาจารย์/เจ้าหน้าที่ทุกคน เป็นลบ ไม่พบการติดเชื้อ