ที่ปรึกษารัฐมนตรีฯตรวจเยี่ยมชมสถานที่ศูนย์พักคอยสุขใจ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์ สสจ.ตาก ตรวจเยี่ยมชมสถานที่ในการจัดทำศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมชมสถานที่ในการจัดทำศูนย์พักคอย สำหรับผู้ป่วย CI ในเขตอำเภอเมืองตาก
โดยมี ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ศิริอมร กาวีระ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พาเยี่ยมชมสถานที่และตรวจการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก