ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวง รัชกาลที่ 10

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2564