ทีมองค์การนักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการประกวด กระทงรีไซเคิล ในงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หาดทรายแม่ปิง ตำบลป่ามะม่วง

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ขอแสดงความยินดี กับทีมองค์การนักศึกษา วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด กระทงรีไซเคิล ในงานอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ หาดทรายแม่ปิง ตำบลป่ามะม่วง บริเวณหัวสะพานแขวนสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2565 อำเภอเมือง จังหวัดตาก ชื่อผลงาน “กระทงกระดาษรักษ์โลก”โดยการนำเอากล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ และ จาน ถ้วย ที่ทำมาจากระดาษชานอ้อยที่ใช้แล้ว มาประดิษฐ์เป็นกระทงกระดาษไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และยังช่วยลดภาวะโลกร้อน และเมื่อลอยไปแล้ว สามารถเก็บได้ง่าย หรือปล่อยให้ย่อยสะลายได้เองตามธรรมชาติ