ธกส.ตาก ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์พักคอยสุขใจ

ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก ขอขอบพระคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส) สาขาตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก ที่ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค
เพื่อใช้ภายในศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสรานครินทร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น