นิเทศครูใหม่ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

คณะศึกษาศาสตร์ ดร.นนธวัช พุทธวงศ์ ดร.กรรณิการ์ ทองรักษ์ อ.พวงพิศ เรืองศิริกุล และ อ.จินดามณี เลิศมโนกุล ได้ทำการนิเทศครูใหม่ตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (ครูคืนถิ่น) ณ รร.ตากพิทยาคม รร.อนุบาลตาก รร.ตากสินราชานุสรณ์ และ รร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง และได้ ประชาสัมพันะ์แนะแนวการศึกษาต่อพร้อมมอบเอกสารเพื่อขอเข้าแนะแนวประชาสัมพันธ์ของทางวิทยาลัยและของ รร.ไฮเทค ซึ่งได้รับการต้อนรับด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง