วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

NORTHERN COLLEGE

055-517488
088-8873963
088-8873969

ประกาศการเรียน SISA ONLINE

แจ้งการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกล

ด้วยทางวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรระบบการศึกษาทางไกลจึงขอปรับปลี่ยนระบบการเรียนการสอน จากระบบ E-Learning เป็นระบบ SISA ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยเริ่มใช้ตั้งแต่วันพุธที่ 7 ก.ค.2564 เป็นต้นไป

สำหรับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าเรียนในระบบ SISA สามารถศึกษาได้จากคู่มือได้จากที่นี่ คู่มือการใช้งาน SISA

ประกาศวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นการเรียน-SISA

แชร์เรื่องนี้ :

Recent Posts

Follow Us

NTC Video

Scroll to Top