ประชุมการจัดตั้งศูนย์พักคอยกลาง หรือ CI

วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมการจัดตั้งศูนย์พักคอยกลาง หรือ CI จังหวัดตาก ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ร่วมกับ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สาธารณสุขจังหวัด และที่ทำการปกครองจังหวัดตาก จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนาม เพิ่มจำนวนเตียงในการรักษาให้กับโรงพยาบาลสนามสามารถรับผู้ป่วยรายใหม่ได้มากขึ้น ซึ่งภารกิจที่แต่ละหน่วยงานได้รับมอบหมาย มีความคืบหน้าไปมาก ยังคงเหลือแต่วัสดุอุปกรณ์บางส่วนที่ต้องรอการจัดส่ง เนื่องจากในขณะนี้มีความต้องการวัสดุอุปกรณ์เหล่านี้เป็นจำนวนมาก แต่คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า