ประเพณีเดินเท้าไหว้ศาลหลักเมือง

วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จัดกิจกรรม ประเพณีเดินเท้าไหว้ศาลหลักเมือง สักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช รับขวัญนักศึกษาใหม่สู่อ้อมกอดนอร์ทเทิร์นและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562