กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

กำหนดการฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร และกำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 (รุ่นที่ 17-18)