ย้อนยุควันวาน สงกรานต์งานวัด

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นจัดงาน “ย้อนยุควันวาน สงกรานต์งานวัด”

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และโรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี ตาก จัดงานรดน้ำดำหัวขอพรสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ขึ้น ซึ่งในปีนี้จัดงานด้วยแนวคิด “ย้อนยุควันวาน สงกรานต์งานวัด” โดยผู้ร่วมงานพร้อมใจกันใส่เสื้อผ้าไทยลายดอกสร้างบรรยากาศให้งานมีสีสันอย่างมาก การจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายประคอง พลหาญ นายกสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นเป็นประธานในพิธี ดร. ชนากานต์ ยืนยง ผู้รับใบอนุญาต ดร. ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดี วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พลเอก ดร. กิตติศักดิ์ รัฐประเสริฐ กรรมการสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาส ทองสุทธิ์ อธิการบดีวิทยาลัยนครราชสีมา นายไชยเดช แก้วประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวใต้ ผู้บริหารวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น และผู้มีเกียรติจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมงานอย่างคับคั่ง
การจัดงานในครั้งนี้ตกแต่งให้สะท้อนถึงวิถีชีวิตแบบท้องถิ่น และงานวัดที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน ทำให้ผู้ร่วมงานรู้สึกรื่นเริงและอบอุ่นแบบไทยไปพร้อมกัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้ร่วมงานได้มีโอกาสสรงน้ำพระ ร่วมรดน้ำขอพรจากคณะผู้บริหารและผู้ใหญ่ รวมทั้งได้รับชมการแสดง ชุด “ม่วนชื่น เริงรื่น สงกรานต์” นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมสืบทอด สานต่อ และอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยได้อย่างสร้างสรรค์

ฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
055-517-488