รมช.สาธารณสุขตรวจเยี่ยมชมสถานที่

ที่ปรึกษา รมช.สาธารณสุข พร้อมด้วย สสจ.จังหวัดตาก ตรวจเยี่ยมชมสถานที่ ณ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อใช้จัดทำศูนย์พักคอยสำหรับผู้ป่วย CI อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์ สสจ.ตาก ตรวจเยี่ยมชมสถานที่ในการจัดทำศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัย นอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เพื่อตรวจเยี่ยมชมสถานที่ในการจัดทำศูนย์พักค่อย สำหรับผู้ป่วย CI ในเขตอำเภอเมืองตาก
โดยมี ผศ.ดร.สิรินี ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.วีรพงษ์ สุทาวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และอาจารย์ศิริอมร กาวีระ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น พาเยี่ยมชมสถานที่และตรวจการเตรียมความพร้อมในการจัดทำศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก

เชิญร่วมบริจาคผ่านบัญชี เลขที่ 713-7-12888-5 ชื่อบัญชี มูลนิธิชนารัตน์ สาขาเทสโก้โลตัส ตาก
ติดต่อสอบถาม 055-517-488 / 089-528 2358 อ.หัสชัย ตั้งมั่งมี