รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)และครูผู้สอนสาขาการท่องเที่ยว

  • รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
จบปริญญาตรีทางสาขาคอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ด้านนี้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ
085-2354046(ฝ่ายบุคคล) , 055-517488 ต่อ802
วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

  • รับสมัครครูผู้สอนสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ จบปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มีประสบการณ์การสอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ
055-517488 ต่อ802 ,085-2354046
วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 17.00 น.