รายชื่อบัณฑิตเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร

รายชื่อบัณฑิตเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 เวลา 09.00 น. ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

รายชื่อบัณฑิตเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร