ศึกษาดูงานการดำเนินงาน จป.วิชาชีพ

อ.ธีรพัฒน์ อินทร์ธรรม นำนักศึกษา สาขาอาชีวอนามัย ฯ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เข้าศึกษาดูงานการดำเนินงาน จป.วิชาชีพ ที่บริษัท สยามโทเซลโล จำกัด จ.ระยอง ในวันที่ 10-11 ก.ย. 2562