ศูนย์พักคอยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 จ.ตาก

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นไม่ทิ้งคนตาก เราจะผ่านวิกฤต (COVID-19) นี้ไปด้วยกัน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของจังหวัดตากอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ด้วยความห่วงใยในสุขสุภาพของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมืองตาก และทีมแพทย์ที่ต้องเผชิญกับปัญหาจำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้นจนทำให้สถานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่เพียงพอที่จะรองรับผู้ป่วยใหม่ได้

ดังนั้นท่าน ผศ.ดร.ไตรรัตน์ ยืนยง อธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น จึงได้สละอาคารส่วนหนึ่งภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เพื่อใช้เป็นศูนย์พักคอยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 โดยร่วมกับทางจังหวัด อำเภอเมืองตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และมูลนิธิชนารัตน์ จัดตั้งศูนย์พักคอยใช้ชื่อว่า “ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก” ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รองรับผู้ป่วย CI ได้จำนวน 200 เตียง ที่ได้รับการรักษาแล้วจากโรงพยาบาลฯ มาพักฟื้นอาการให้หายขาดก่อนส่งตัวกลับบ้าน ตามคำสั่งจังหวัด ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2564 โดย จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

เชิญร่วมบริจาคผ่านบัญชี เลขที่ 713-7-12888-5 ชื่อบัญชี มูลนิธิชนารัตน์ สาขาเทสโก้โลตัส ตาก
ติดต่อสอบถาม 055-517-488 / 089-528 2358 อ.หัสชัย ตั้งมั่งมี