ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก

ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก เราจะผ่านวิกฤต (COVID-19) นี้ไปด้วยกัน

ศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก ขอขอบพระคุณ พญ.รุ่งนภา ศิริพรไพบูลย์ และคณะแพทย์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ที่ร่วมบริจาค กล้องวงจรปิด จำนวน 14 ตัว ฝักบัวอาบน้ำ จำนวน 20 อัน และเครื่องขยายสัญญาณ จำนวน 2 ตัว เพื่อใช้ภายในศูนย์พักคอยสุขใจวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นอำเภอเมืองตาก เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น