อบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษา “ค่ายสร้างพี่สอนน้องป้องกันยาเสพติด”

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นร่วมกับ เครือข่ายกลุ่มอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดการอบรมพัฒนา แกนนำนักศึกษา “ค่ายสร้างพี่สอนน้องป้องกันยาเสพติด” ในโครงการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ คลองน้ำไหลโฮมสเตย์ จ.กำแพงเพชร 14-17 สิงหาคม 2561 โดยวันที่สี่ (วันสุดท้าย) เป็นการ ร่วมกันถอดบทเรียนและสรุปกิจกรรมทั้งหมดตลอดเวลา 3 คืน 4 วัน และมอบเกียรติบัตรแก่นะกศึกษาแกนนำที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้