เชิญชวนนักศึกษาผู้ที่สนใจ เข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา โดนสำนักงาน ป.ป.ช พร้อมทั้งส่งข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ในการใช้งาน

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จาก สำนักงาน ป.ป.ช.

เชิญชวนนักศึกษาผู้ที่สนใจ เข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา โดนสำนักงาน ป.ป.ช พร้อมทั้งส่งข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น ในการใช้งาน

โดยสามารถเข้าใช้ได้ที่ เว็ปไซต์ : สำนักงาน ป.ป.ช. (nacc.go.th)

ปชสพ.การเข้าใช้งานระบบแพลตฟอร์มต้านทุจริ