เปิดคัดตัวทุนนักกีฬาฟุตบอล

วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เปิดคัดตัวทุนนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเข้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลในสโมสรนอร์ทเทิร์น ตาก ยูไนเต็ด และเป็นนักศึกษาทุนในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สนใจสอบถามรายละเอียด 088-887-3963 / 087-048-5253