แถลงข่าวเปิดศูนย์พักคอยกลาง (CI) จังหวัดตาก

นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายภารกิจจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว เปิดศูนย์พักคอยกลาง (CI) จังหวัดตาก ณ ศูนย์พักคอยสุขใจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น อำเภอเมืองตาก จังหวัดตากได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ร่วมดำเนินการในการจัดตั้งและบริหารงาน โดยเริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป