โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

โครงการ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร สร้างจิตสำนึก รักองค์กรและทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน โดย วิทยากร พันเอก นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ตั้งคณา วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบัวหลวง อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยปทุมธานี