๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์นตาก ได้จัดกิจกรรมเนื่องใจวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และกิจกรรมวันพ่อ