ดูงานที่โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร

นักศึกษาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ชั้นปีที่ 4 เข้าศึกษาดูงานที่โรงงานน้ำตาลทิพย์กำแพงเพชร จำกัด เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561