นิเทศก์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันที่ 7 ต.ค. 2562 อาจารย์ไพรินทร์อาจารย์นิเทศก์นำนักศึกษาไปฝึกสอนที่โรงเรียนบ้านแม่ปอน อ.จอมทอง สพป.เชียงใหม่ เขต 5 เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู