วันอังคารที่ 8 ตุลาคม 2562 เป็นวันคล้ายวันสถาปนาของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของวิทยาลัย ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น