คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

อ.พีรพล สิมมา ศาสตราจารย์สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ตีพิมพ์ “วารสาร EAU HERITAGE”
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 15 ก.ย. 2562 10:07:16 ]

อาจารย์พีรพล สิมมา ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย จาก สถาบันพระปกเกล้า
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 24 ส.ค. 2562 18:29:38 ]

นักศึกษาคณะนิติรัฐฯ ที่ 2 ภาคเหนือตอนล่าง
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 18 ส.ค. 2562 17:53:27 ]

0 9

แสดงข่าวเพิ่มเติม...


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง