คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ปี 2562
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 29 ก.ค. 2563 10:14:18 ]

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ปี 2562
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 29 ก.ค. 2563 10:13:24 ]

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ปี 2562
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 29 ก.ค. 2563 10:13:01 ]

สาขานิติศาสตร์ ขอแนะนำอาจารย์พิเศษ อาจารย์เจนจิรา ลีลาศ
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2563 09:43:01 ]

คณะกรรมการบริหาร คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2563 09:41:02 ]

HOT NEWS สาขานิติศาสตร์ ฉบับที่ 2
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2563 09:39:00 ]

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความกฎหมายเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 09 เม.ย. 2563 12:10:41 ]

0 9

แสดงข่าวเพิ่มเติม...


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง