คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 08 ม.ค. 2563 12:06:59 ]

อ.พีรพล สิมมา ศาสตราจารย์สุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล ตีพิมพ์ “วารสาร EAU HERITAGE”
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 15 ก.ย. 2562 10:07:16 ]

0 9

แสดงข่าวเพิ่มเติม...


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง