คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายออนไลน์ เนื่องในวันรพีประจำปี พ.ศ.2563
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 20 ส.ค. 2563 13:58:34 ]

7 สิงกาคม 2563 วันพระบิดากฎหมายไทย
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 07 ส.ค. 2563 10:45:49 ]

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ปี 2562
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 29 ก.ค. 2563 10:14:18 ]

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ปี 2562
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 29 ก.ค. 2563 10:13:24 ]

งานวิจัยคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ปี 2562
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 29 ก.ค. 2563 10:13:01 ]

สาขานิติศาสตร์ ขอแนะนำอาจารย์พิเศษ อาจารย์เจนจิรา ลีลาศ
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2563 09:43:01 ]

คณะกรรมการบริหาร คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 28 พ.ค. 2563 09:41:02 ]

0 9

แสดงข่าวเพิ่มเติม...


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง