คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความกฎหมายเพื่อเผยแพร่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 09 เม.ย. 2563 12:10:41 ]

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ ของสาขานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 01 เม.ย. 2563 19:38:16 ]

จดหมายข่าวสาขาวิชานิติศาสตร์และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ฉบับปฐมฤกษ์ 2563
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 26 ม.ค. 2563 14:47:54 ]

ผลงานเผยแพร่ทางวิชาการ สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 08 ม.ค. 2563 12:06:59 ]

0 9

แสดงข่าวเพิ่มเติม...


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง