คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โครงการ ”ออกค่ายอาสาพัฒนาห้องเรียนระดับปฐมวัย”
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2563 08:48:46 ]

อาจารย์ไพรินทร์ บุหลัน นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการ์วิชาชีพ
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2563 08:41:20 ]

กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการปฐมวัย โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 22 ก.พ. 2563 08:30:29 ]

0 9

แสดงข่าวเพิ่มเติม...