คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 18 ก.ย. 2562 15:59:57 ]

นิเทศนักศึกษาสาขาวิชาปฐมวัย
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 12 ก.ย. 2562 13:59:55 ]

วิพากษ์ข้อสอบปลายภาค 1/2562
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 07 ก.ย. 2562 09:51:28 ]

เตรียมความพร้อม เปิดหลักสูตรสาขาวิชาอิสลามศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 30 ส.ค. 2562 11:12:38 ]

โครงการคำภีร์นพเก้า คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
คณะศึกษาศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 23 ส.ค. 2562 16:11:59 ]

0 9

แสดงข่าวเพิ่มเติม...