ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

เปิดคัดตัวทุนนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเข้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลในสโมสรนอร์ทเทิร์น ตาก ยูไนเต็ดคณะบริหารธุรกิจ [ ประกาศวันที่ 19 ส.ค. 2562 05:18:11 ]
วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เปิดคัดตัวทุนนักกีฬาฟุตบอลเพื่อเข้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลในสโมสรนอร์ทเทิร์น ตาก ยูไนเต็ด และเป็นนักศึกษาทุนในระดับปริญญาตรีของวิทยาลัย สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สนใจสอบถามรายละเอียด 088-887-3963 / 087-048-5253