ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมทักษะ คุณลักษณะบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ [ ประกาศวันที่ 19 ส.ค. 2562 05:28:02 ]
โครงการสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนา ประจำปี การศึกษา 2562 หนึ่งในกิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมทักษะ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น (คัมภีร์นพเก้า) ในหัวข้อ ด้านคุณธรรม จริยธรรม