ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ... เข้าบริการวิชาการ " เรื่องการคำนวณต้นทุน และ คำนวณผลตอบแทนทางการเงิน"คณะบริหารธุรกิจ [ ประกาศวันที่ 25 ก.ย. 2562 08:01:40 ]
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ... เข้าบริการวิชาการ " เรื่องการคำนวณต้นทุน และ คำนวณผลตอบแทนทางการเงิน" ให้กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชุน "บ้านใหม่เขานิยม อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร