ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ เตรียมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและกฎหมาย กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 08 ม.ค. 2563 12:11:38 ]
ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่จะเกิดขึ้นนี้ ทางคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น เตรียมลงนามความร่วมมือทางวิชาการและกฎหมาย กับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ วิทยาเขตพัทลุง