ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและกฎหมายกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 16 ม.ค. 2563 10:03:20 ]
เมื่อวันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ทีมคณะผู้บริหารเข้าทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการและกฎหมายกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง