ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คนใหม่ ของสาขานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 01 เม.ย. 2563 19:38:16 ]
คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีรพล สิมมา หัวหน้าสาขานิติศาสตร์ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น ให้ดำลงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขากฎหมายเอกชน ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ