ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

โครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลชั้นต้นคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 01 เม.ย. 2563 19:53:26 ]
สาขานิติศาสตร์ ได้จัดโครงการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจาในศาลชั้นต้น ณ ห้องศาลจำลอง วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น โดยได้รับเกียรติจาก ท่านต่อพงษ์ ลิ่มสกุล รองอัยการจังหวัดตาก ท่านอาจารย์สุธี โนวาง หัวหน้าสำนักงานทนายความ สุธี โนวาง และท่านอาจารย์ ดร.หัสชัย ตั้งมั่งมี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นกรรมการในการตัดสิน