ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสกุลรัตน์ มะโนฝุ่น นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4คณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 01 เม.ย. 2563 19:57:24 ]
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสกุลรัตน์ มะโนฝุ่น นักศึกษาสาขานิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคนเก่ง ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ สาขานิติศาสตร์ ด้วยครับ