ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

พานักศึกษาใหม่พร้อมคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้วยเพื่อแสดงถึงความสามัคคีคณะสาธารณสุขศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 04 มิ.ย. 2560 09:21:28 ]
คณะสาธาณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม พานักศึกษาใหม่พร้อมคณาจารย์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นกล้วยเพื่อแสดงถึงความสามัคคี เสียสละ อดทน และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น กิจกรรมเป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี