ข่าวสารประชาสัมพันธ์ภายในวิทยาลัยนอร์ทเทิร์น

ตัวแทนนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น นำเสนอโครงการเยาวชนคนทำดี ปีที่5 จัดโดยมูลนิธิ SCG.คณะสาธารณสุขศาสตร์ [ ประกาศวันที่ 15 ก.ค. 2560 06:32:01 ]
วันที่14 กรกฎาคม2560 ตัวแทนนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่3 นายอภิสิทธิ์ มั่นพัฒนาการ นายภัสทรชานนทร์ แซ่โซ้ง  นายชาตรี แช่ว่างเดินทางมาแข่งขันนำเสนอโครงการเยาวชนคนทำดี ปีที่5 จัดโดยมูลนิธิ SCG. ที่สำนักงานมูลนิธิ SCG บางซื่อ กรุงเทพฯ. ซึ่งเป็น การสัมภาษณ์ในรอบสุดท้ายในจำนวน 31 ทีม ที่เข้ารอบสุดท้าย  โดยมี อ.สุเวช พิมน้ำเย็น เป็นที่ปรึกษานำนักศึกษามาแข่งขัน. นักศึกษาได้เสนอ "โครงการ รวมพลวัยใส เสริมสร้างพลังใจและกายผู้สูงวัยในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองบัวใต้". ดูรูปเพิ่มเติม....